Doanh nghiệp Việt tiếp tục rút khỏi thị trường

RFA Tiếng Việt ngày 30/4 loan “Doanh nghiệp rút khỏi thị trường gia tăng, nhiều hơn số doanh nghiệp mới thành lập”. RFA dẫn số liệu do Tổng cục Thống kê công bố, theo đó, số doanh nghiệp rút khỏi…