Sự nguy hiểm của “thầy” T.T Thái Minh

Ngày 24/1, trên trang Facebook Chau Doan – trang cá nhân của nhà báo Đoàn Bảo Châu – có bài “Sự nguy hiểm của “thầy”!” Bài viết bình về quyền lực của tôn giáo, khi nhà tu hành dẫn dắt…
Ai đã bao che trong vụ “xá lợi tóc Phật”?

Ngày 23/1, RFA có bài bình luận “Kỷ luật cảnh cáo Trụ trì chùa Ba Vàng vụ “xá lợi tóc Phật”: sự bao che!”. RFA đề cập lại vụ chùa Ba Vàng trưng bày “xá lợi tóc Đức Phật” thu…