Ai đã ra tay với Lê Văn Thành?

  Link Youtube: https://youtu.be/KNUyapdIMdE Ngày 23/8, báo Đất Việt có bài “Cái chết của Lê Văn Thành giống Trần Đại Quang” của tác giả Phạm Vũ Hiệp. Theo tác giả, khi bị bệnh, các lãnh đạo Đảng và Nhà nước…