Võ Văn Thưởng có sạch hay không?

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mất chức và trở thành Chủ tịch nước Việt Nam có thời gian tại vị ngắn ngủi nhất, vẻn vẹn có hơn một năm. Ông Võ Văn Thưởng lâu nay vẫn được đánh giá…