Tết nào cho thôn Hoành?

Ngày 9/2, tức ngày 30 Tết Giáp Thìn, Luật sư Đặng Đình Mạnh có bài “Thôn Hoành bây giờ đã có Tết” đăng trên Facebook cá nhân của ông. Tác giả nhắc lại, tròn một tháng sau ngày 3.000 công…
Bốn năm “ngày lễ” cụ Kình

Ngày 25/1, RFA Tiếng Việt có bài “Bốn năm ngày giỗ cụ Lê Đình Kình: “Nước mắt chảy vòng quanh thôi!”’. RFA cho biết, đã 4 năm trôi qua, kể từ ngày hàng ngàn cảnh sát cơ động tấn công…