Liệu Tập Cận Bình sẽ nối gót theo Putin ?

Link Youtube: https://youtu.be/Jmx9mwkElno Báo RFI trích dẫn báo Le Figaro (Pháp) ngày 05/09/2023 bình luận rằng, dưới thời Tập Cận Bình, Trung Quốc trong vòng mười năm đã từ một chế độ độc tài tập thể chuyển sang độc tài cá nhân. …
Việt Nam bất lực trước sự hung hăng của Trung Quốc

Link Video: https://youtu.be/UL7wsz5suFY Ngày 12/6, RFA Tiếng Việt có bài bình luận của tác giả Nguyễn Hồng với tựa đề “Với “bốn không”, Việt Nam bất lực trước sự hung hăng của Trung Quốc?” Theo đó, qua sự thụ động…