Đất nước có nhiều người giàu, là tốt hay xấu?

Người giàu, là tốt hay xấu? Ngày 23/2, báo Tiếng Dân đăng bài bình luận của bác sĩ Võ Xuân Sơn, với tựa đề “Người giàu”. Bài viết thể hiện sự trăn trở của tác giả đối với hiện tình…
Khi những tên tội phạm cầm quyền…

Khi CA vừa là… ‘công an’, vừa là… ‘chạy án’! Ngày 23/2, blog Thiên Hạ Luận trên VOA có bài bình luận “Khi Công an vừa là… “công an”, vừa là… “chạy án”!” Tác giả đề cập đến việc Thiếu…