Cái gốc của tham nhũng là quyền lực tuyệt đối

54 cục hột xoàn trong làng cán bộ Ngày 18/2, RFA Tiếng Việt đăng bài bình luận “54 cục hột xoàn trong làng cán bộ” của blogger Nguyễn Nhơn. Tác giả nhắc lại, tháng 9/2023, Chính phủ (vui mừng) báo…
Chế độ đạo tặc thì không thể chống tham nhũng

‘Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín’ có triệt tiêu được tham nhũng? Ngày 18/2, blog Trần Đông A trên VOA Tiếng Việt có bài bình luận ‘“Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín” có triệt tiêu được tham nhũng?”’ Theo đó, những điểm…
Chia chác trong Đảng không phải lần cuối

Ngày 14/2, RFA Tiếng Việt có bài bình luận “Đảng “chia quả thực” đầu năm chưa hẳn là lần cuối” của tác giả Trần Hiếu Chân. Tác giả đề cập đến việc Tổng Trọng ẩn ẩn – hiện hiện thời…
” Tổng Bạc” dọn sạch nhà trước Tết

Ngày 12/2, RFA Tiếng Việt đăng bài bình luận của Giáo sư Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ – ông Zachary Abuza. Bài viết với tựa đề “Đảng Cộng sản cũng “dọn nhà” trước Tết”. Theo tác giả,…
GDP màu hồng và sự “tài tình” của Đảng!

Ngày 10/2, blog Tùng Phong trên VOA Tiếng Việt có bài bình luận “Việt Nam: GDP và câu chuyện về những con số”. Theo tác giả, “một nửa sự thực” là chỉ số GDP và bình quân “GDP/đầu người” luôn…