Tô Lâm có thể leo lên chức Tổng Bí thư?

Ngày 25/5, BBC có bài bình luận “Chủ tịch nước Tô Lâm: Ghế Tổng Bí thư có dễ dàng?” Theo đó, sau khi ông Tô Lâm bước vào “Tứ Trụ”, nhiều nhà quan sát quốc tế quan tâm về khả…