Cuộc sống mái tại Ba Đình chưa hề giảm bớt

Ngày 18/5, blog Hoàng Trường trên VOA bình luận “Trung ương 9: Bước ngoặt hay ngõ cụt?” Theo đó, Trung ương Đảng ra một số quyết định về nhân sự để kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 “bấm…
Mang DNA loài “giun”, Ba Đình mơ giấc mơ hóa rồng!

Trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 10, ngày 28/4/2006, trong buổi lễ kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5, ông Nông Đức Mạnh – Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam lúc đó đã có bài phát biểu. Ông…