Danh mục: Video

“Chân đất sét” đạp ga, Vượng lái Vinfast ủi vào mọi rào cản?

“Chân đất sét” đạp ga, Vượng lái Vinfast ủi vào mọi rào cản?Facebook 1: https://t.co/nDTk8ftr6X Facebook 2: https://t.co/frdBzmE2zj Facebook 3: https://t.co/7w5TG0ndXX Facebook 4 : https://t.co/u0rAaltKUp YouTube 1: https://t.co/xu0CKaa9C3 YouTube 2:… pic.twitter.com/TW2woxHm9F — Thoibao.de (@thoibao_de) January 28, 2024