Danh mục: Chính trị

Việt Nam chống dịch thành công hay thất bại?

Link Video: https://youtu.be/GviCKr5-JiM Ngày 8/11, RFA Tiếng Việt có bài “Tuyên bố của Thủ tướng Việt Nam về chống dịch Covid-19 đi ngược với thực tế?” Theo đó, Thủ tướng Việt Nam mới đây dõng dạc tuyên bố “Việt Nam…