Cao tốc Việt Nam

Vì sao đi cao tốc Việt Nam rất nhanh „về với Bác“ Ngày 20/2, báo Tiếng Dân có bài “Sống ở Việt Nam là phải chấp nhận” của bác sĩ Võ Xuân Sơn. Tác giả đề cập đến vụ ồn…
越共总理范明政迫于舆论压力带伤现身

2月17日越共总理范明政(Phạm Minh Chính)遭遇车祸,连续在媒体上消失6天后,至2月22日范明政出席党中央总部会议。 不愿透露姓名的河内骨伤科医生告诉德国时报媒体(Thoibao.de),范明政接受了重新排列骨折碎片,并用骨螺钉固定骨臂的手术,其手臂内放置不锈钢金属夹板和螺钉。夹板后需要打上石膏,住院几天让医生监测,防止可能出现的并发症,肿胀就会缓解,一般情况下没有出现并发症住院6天即刻基本恢复健康。但迫于舆论压力,范明政在公众视野失踪6天后现身,从图片显示的信息可知,范明政的伤情似乎没有得到缓解。