Chế độ đạo tặc thì không thể chống tham nhũng

‘Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín’ có triệt tiêu được tham nhũng?

Ngày 18/2, blog Trần Đông A trên VOA Tiếng Việt có bài bình luận ‘“Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín” có triệt tiêu được tham nhũng?”’

Theo đó, những điểm nhấn dưới đây cho thấy, chữ “Nhân” ông Trọng vừa “sao y bản chính” từ “Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín” – phương thuốc Tập Cận Bình hiện đang dùng để trị liệu “chứng” tham nhũng bên Trung Quốc – là bất khả thi.

Tác giả nhận xét, báo chí “lề phải” đang tung hô tuyên bố của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – “công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thực hiện rất nhân văn, nhân nghĩa, nhân ái, nhân tình nhưng vẫn đủ răn đe và giáo dục, ngăn ngừa là chính” – lên mây xanh.

Tác giả cho rằng, “bốn chữ Nhân” của ông Trọng được Tuyên giáo chỉ đạo cho báo chí PR như một bài thuốc của “thần y Hoa Đà tái thế”, để chữa căn bệnh nan y cho chế độ. Nhưng thực chất, ông Trọng đang cho “con bệnh” [là chế độ này] uống thuốc độc, và đây chỉ là ảo vọng hão huyền.

Tác giả phân tích:

Thứ nhất, liệu pháp này không thực chất. Bản thân ông Trọng biết rất rõ, tình hình tham nhũng hiện nay là vô cùng nghiêm trọng, vô phương cứu chữa, nếu vẫn dùng những liệu pháp cũ. Thậm chí, cách các ông “nhân ái, nhân tình” với thế lực tham nhũng là các ông đang nuôi dưỡng chúng. Vừa nuôi vừa chống tham nhũng thì khi nào mới hết tham nhũng?

Thứ hai, trong tình cảnh chế độ lâm nguy như hiện nay, mà ông Tổng lại quay về với Đức trị của cụ Khổng, thì đấy là một thất bại “toàn tập”. Vì vậy, đám tham nhũng cũng đã dám dõng dạc khiêu khích trước Tòa, “chẳng may chúng tôi “bị đen” thì đành ráng chịu”. Ý nói: Còn “các đồng chí chưa bị lộ trong đống rơm” kia thì các ông định xử sao?

Thứ ba, học Trung Quốc chống tham nhũng là đi vào ngõ cụt, bởi vì tất cả những bài học Trung Quốc truyền cho Đảng Cộng Sản Việt Nam xưa nay có thể nói chưa có bài học nào thành công. Từ chỉnh phong chỉnh Đảng, đến Cải cách Ruộng đất, từ kháng chiến ba giai đoạn, công xã nhân dân, đến phong trào hợp tác hóa, đánh tư sản cả ở miền Bắc lẫn miền Nam… có bài học nào thành công?

Thứ tư, như Facebooker Trương Nhân Tuấn từ Paris đã chỉ rõ, dùng chữ “nhân” chống tham nhũng, là ông Trọng đã đưa Đảng Cộng sản Việt Nam đi lạc đường. Đảng từng giương cao ngọn cờ “bài phong đả thực”, nhưng hơn nửa thế kỷ sau, ông Trọng lại tái dựng một chế độ nửa phong kiến, nửa thực dân. Sai lầm lớn nhất là chữ “nhân” của ông Trọng hóa ra thành “phi nhân”. Thật là quá nghịch lý và mâu thuẫn!

Thứ năm, nhưng là điều quan trọng nhất. Theo Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, phân tích tính chất, quy mô và bài bản của tham nhũng, có thể thấy, có sự manh nha xuất hiện một loại “tham nhũng cao cấp”, gọi là “lũng đoạn nhà nước”.

Đây không phải là những vụ việc vi phạm luật pháp đơn thuần, mà là một quá trình thay đổi có chủ đích hệ thống thông tin chính thống và quy định hiện hành, nhằm tạo cơ chế cho một sản phẩm được đưa ra thị trường một cách chính danh và hợp pháp.

Cuối cùng, con đường chống và tiêu diệt tham nhũng ở Việt Nam chỉ duy nhất là thay đổi thể chế. Biện pháp duy nhất là dân chủ, dân chủ từng bước một, tiệm tiến (Từng bước trả lại quyền lực cho nhân dân theo hiến định).

Theo tác giả, hãy làm ngay 3 chuyện: Một, thực hiện dân chủ trong Đảng rồi mở ra ngoài xã hội để tìm người tài. Hai, cho người dân và báo chí tự do vạch ra các đầu mối tham nhũng. Và thứ ba, hãy để cho xã hội dân sự hoạt động lại bình thường.

Tác giả kết luận, làm được 3 việc này, Đảng sẽ chống được tham nhũng mà vẫn giữ được quyền lực. Dân chủ hóa trong đời sống xã hội, cái gì dân làm được thì để dân làm để phát huy sức mạnh nội lực. Phải cho phép tự do báo chí để góp phần thanh lọc, tìm người tài và ngăn ngừa tham nhũng. Với chế độ đạo tặc thì không có cách gì chống và triệt tiêu được tham nhũng.

 

Thu Phương – thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023