Quê hương có còn là “chùm Khế ngọt”?

Ngày 25/1, RFA Tiếng Việt có bài bình luận “Quê hương có còn là “chùm Khế ngọt”?” của tác giả Trần Hiếu Chân. Tác giả cho biết, một anh bạn thân “Việt kều” – theo cách viết của tác giả…
Bốn năm “ngày lễ” cụ Kình

Ngày 25/1, RFA Tiếng Việt có bài “Bốn năm ngày giỗ cụ Lê Đình Kình: “Nước mắt chảy vòng quanh thôi!”’. RFA cho biết, đã 4 năm trôi qua, kể từ ngày hàng ngàn cảnh sát cơ động tấn công…