Cứ bốn công ty thì có một công ty phải trả lại một phần trợ cấp Corona

Hình: Nhiều cửa hàng phải đóng cừa vì Corona

Cách đây hai năm, chính phủ đã hỗ trợ các công ty đang gặp khó khăn trong việc giảm doanh thu do các biện pháp phong tỏa trong đại dịch corona. Bộ Kinh tế hiện đang công bố những số liệu đầu tiên về số lượng người bị ảnh hưởng phải hoàn trả trợ cấp nhà nước – và nhận được các khoản thanh toán bổ sung.

Hầu như cứ bốn công ty nhận được viện trợ của chính phủ trong cuộc khủng hoảng Corona thì có một công ty phải trả lại một phần số tiền đó. Điều này xuất hiện từ bảng cân đối kế toán sơ bộ của Bộ Kinh tế. Điều này dựa trên chọn xác suất của 338.000 đơn đăng ký đã nộp cho quyết toán cho đến nay. Tuy nhiên, khoảng 40% công ty cũng nhận được các khoản thanh toán bổ sung từ chính phủ liên bang.

Khoản viện trợ bắc cầu Corona đã được thanh toán một cách phi quan liêu cho các công ty mà sự tồn tại của họ đang bị đe dọa và doanh số bán hàng bị sụt giảm lớn. Tuy nhiên, khoản thanh toán này có liên quan đến hóa đơn cuối cùng – mức giảm doanh thu thực tế và chi phí cố định đủ điều kiện được so sánh với dự báo. Ví dụ, khoản tiền hoàn lại có thể phát sinh nếu mức giảm doanh số thực tế ít hơn dự kiến ​​khi đơn đăng ký được gửi.

Theo số liệu của Bộ Kinh tế, khoảng 13,1 tỷ euro viện trợ khẩn cấp và 63,3 tỷ euro đã được chi trả cho các chương trình như tháng 11, tháng 12 hoặc khởi động lại viện trợ. Hạn chót cho các khoản quyết toán là ngày 31 tháng 10. Tuy nhiên, Bộ Kinh tế cho biết, điều này có thể được gia hạn một cách không quan liêu cho đến ngày 31 tháng 1 và theo yêu cầu, muộn nhất là đến ngày 31 tháng 3. Do đó, số liệu này chỉ là số dư tạm thời. Bộ cũng nhấn mạnh rằng không có công ty nào bị đòi hỏi quá mức về mặt tài chính bởi thời gian trả nợ cứng nhắc.

Trung Khoa – (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023