Công lý là diễn viên hài, tòa xét xử công khai nhưng… kín

Link Video: https://youtu.be/Q7HiQEwqYCk Đã từ nhiều năm nay, người dân Việt Nam truyền miệng nhau câu nói “công lý ở Việt Nam chỉ là diễn viên hài”. Quả thật, những điều diễn ra trước mắt buộc người dân phải buông…