Vì sao người Việt hội nhập tốt ở phương Tây?

Dù đi tới đâu, người Việt Nam cũng đạt được sự thăng tiến trong xã hội phương Tây tốt hơn là những người nhập cư khác. Ví dụ của họ cho thấy: Văn hóa đóng một vai trò trung tâm…